Hiển thị 13–15 trong 15 kết quả

KCN Minh Hưng Hàn Quốc, xã Minh Hưng, Chơn Thành, Bình Phước.
Thị trấn Chơn Thành, Bình Phước
 100 - 150 - 300 thương lượng