Showing 25–36 of 39 results

Khu I, KCN Mỹ Phước 3, P.Thới Hòa, TX. Bến Cát, Bình Dương
 150 m2 1 tỷ 450 triệu
Khu I, KCN Mỹ Phước 3, P.Thới Hòa, TX. Bến Cát, Bình Dương
 150 m2 870 triệu
Khu I, KCN Mỹ Phước 3, P.Thới Hòa, TX. Bến Cát, Bình Dương
 150 m2 980 triệu
Khu I, KCN Mỹ Phước 3, P.Thới Hòa, TX. Bến Cát, Bình Dương
 150 m2 900 triệu
Khu I, KCN Mỹ Phước 3, P.Thới Hòa, TX. Bến Cát, Bình Dương
 150 m2 930 triệu
Khu I, KCN Mỹ Phước 3, P.Thới Hòa, TX. Bến Cát, Bình Dương
 150 m2 980 triệu
KCN Mỹ Phước 3, P.Thới Hòa, Bến Cát, Bình Dương
 150 m2 Vui lòng liên hệ
KCN Mỹ Phước 3, P.Thới Hòa, Bến Cát, Bình Dương
 300 11.5 triệu/m2
KCN Mỹ Phước 3, P.Thới Hòa, Bến Cát, Bình Dương
 150 m2 1 tỷ 280 triệu
Thị trấn Chơn Thành, Bình Phước
 100 - 150 - 300 thương lượng
error: Content is protected !!
0949.31.81.31