Hiển thị một kết quả duy nhất

Xã Phước Long Thọ, Huyện Đất Đỏ, Bà Rịa Vũng Tàu
 2000 m2 3 tỷ
Xã Phước Long Thọ, Huyện Đất Đỏ, Bà Rịa Vũng Tàu
 7000 m2 6.3 tỷ