Showing all 5 results

Xã Phước Long Thọ, Huyện Đất Đỏ, Bà Rịa Vũng Tàu
 2000 m2 3 tỷ
Xã Phước Long Thọ, Huyện Đất Đỏ, Bà Rịa Vũng Tàu
 7000 m2 6.3 tỷ
Xã An Ngãi, Huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
 125 m2 1.3 tỷ
Xã An Ngãi, Huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
 125 m2 10.5 triệu/m2
error: Content is protected !!
0949.31.81.31